Karel de Grote Hogeschool

kdg

Vanuit het Expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg van de Karel de Grote Hogeschool wordt dit onderzoek gevoerd. Een expertisecentrum is een groep onderzoekers onder leiding van een hoofd, die samen haar expertise rond een bepaald thema naar buiten brengt en verder uitbouwt. Ze leggen contact met het werkveld, dienen onderzoeksvoorstellen in, voeren onderzoek uit en verspreiden de resultaten via publicaties, studiedagen, opleiding en vorming,…

Het expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg is gespecialiseerd in onderzoek, vorming en dienstverlening inzake psychosociale aspecten in patiëntenzorg. We werken vanuit de opleidingen Verpleeg- en Vroedkunde. Ons expertisecentrum bundelt onderzoek, opleiding en dienstverlening rond verpleeg- en vroedkundige inhouden, ook ruimer dan het psychisch welbevinden, waaronder Crew Resource Management.

 

Karel de Grote Hogeschool

Expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg