Publicaties

Roes, L., De Schepper, S., Franck, E. (2015). Het belang van niet-technische vaardigheden in de acute verloskunde. Tijdschrift voor Vroedvrouwen, 21 (5), 294-300.

Roes, L, De Schepper, S., Timmermans, O., Monsieurs, K., Van Bogaert, P. & Franck, E. (2016). Naar een veiligere patiëntenzorg: niet-technische vaardigheden van zorgverleners : literatuuroverzicht. Tijdschrift voor Geneeskunde, 72, 7, 423-437.

Franck, E., Roes, L., De Schepper, S., Geuens, N., Jacquemyn, Y., Timmermans, O., & Van Bogaert, P. (2016). To err is human: over de noodzaak en de kracht van teamwork en communicatie in de verloskunde. In M. Eggermont (Red.), Verloskunde in beweging (3e ed., pp. 111-134). Antwerpen, België: Intersentia.