Aanleiding

Bij de publicatie van het Institute of Medicine rapport aangaande patiëntveiligheid, werd melding gemaakt van tussen de 44.000 en 98.000 patiënten die jaarlijks overlijden in Amerikaanse ziekenhuizen ingevolge medische fouten (Kohn, Corrigan, Donaldson, & editors, 2000). Deze cijfers kunnen geëxtrapoleerd worden naar andere ontwikkelde landen. Ondanks de hierdoor toegenomen aandacht voor onderzoek naar patiëntveiligheid, werden de resultaten nog niet concreet vertaald naar een veiligere patiëntenzorg (Stelfox, Palmisani, Scurlock, Orav, & Bates, 2006). Fouten van zorgverleners treffen bijna 1 op 10 gehospitaliseerde patiënten, met potentieel vermijdbare schade tot gevolg (de Vries, Ramrattan, Smorenburg, Gouma, & Boermeester, 2008).

Recente onderzoeken tonen aan dat de voornaamste oorzaken van deze fouten gelegen zijn in non- technische vaardigheden, zoals communicatie en teamwerk (Leonard, Graham, & Bonacum, 2004; Lingard et al., 2004; Woolf, Kuzel, Dovey, & Phillips, 2004). Voor technische vaardigheden zijn reeds tal van richtlijnen ontwikkeld, maar voor non-technische vaardigheden is dit momenteel nog ontbrekend. De luchtvaart, een vergelijkbare hoog- risico industrie, kampte met dezelfde veiligheidsproblemen (Powell & Hill, 2006). Daarop werd de CRM-training (Crew Resource Management) ontwikkeld om de non-technische vaardigheden van cockpitleden te optimaliseren, met een zeer veilige luchtvaart als resultaat (Ford, Henderson, & O’Hare, 2014). Onderzoek suggereerde reeds de toepassing van dergelijke training in de gezondheidszorg (Haerkens, Jenkins, & van der Hoeven, 2012). 9728-0309068371-450