Finaliteit

Het doel van de CRM-studie is het ontwikkelen, uittesten, redigeren en evalueren van een generiek CRM-trainingsprotocol voor niet-technische vaardigheden tijdens urgenties in de zorg. Dit protocol bevat casusvoorbeelden, filmpjes met voorbeeldgedrag aangaande niet-technische vaardigheden en oefeningen aan de hand van realistische scenario’s waarbij een team kan worden
getraind in niet-technische vaardigheden tijdens een urgentie.

De CRM-training zal een generiek instrument worden in die zin dat het niet op maat wordt ontwikkeld voor een welbepaald ziekenhuis of een welbepaalde afdeling. De doelgroep zijn multidisciplinaire teams die in aanraking komen met urgente situaties, met name Spoedgevallenafdeling, Verloskamer, Intensieve Zorg-afdeling en Operatiekamer. De instellingen zelf moeten aan de slag om deze generieke training aan te passen aan de instellings- en afdelingsgebonden kenmerken en door ze te implementeren in hun reeds bestaande technische vaardigheidstrainingen.

De CRM-training zal bestaan uit drie luiken:

  • Theoretisch luik niet-technische vaardigheden: Deze theorie zal eventueel, in overleg met de gebruikersgroep, worden aangeboden onder de vorm van een e-learningpakket. De voorkeur wordt gegeven aan blended-learning. Om de theoretische kennisbijschaving van urgentieteams met betrekking tot niet-technische vaardigheden op een aantrekkelijke manier en aan een zo laag mogelijke kost aan te bieden, zal een functionele analyse van een e-learningpakket op het einde van het project worden afgeleverd. Hiermee kunnen de softwarebedrijven innoveren in hun kernactiviteit door de opgedane kennis in het project om te zetten in een e-learningpakket op maat van de doelgroep.
  • Training niet-technische vaardigheden onder de vorm van urgenties: Deze training niet-technischevaardigheden moet door de desbetreffende instellingen aan de reeds bestaande technische protocollen  worden aangepast en concreet worden geïmplementeerd op de kritieke diensten. De training is generiek en ziekenhuizen en simulatiecentra moeten zelf aan de slag om het CRM-training verder aan te passen aan de instelling- en afdelingsgebonden kenmerken. Deze simulatietrainingen worden gefilmd door de trainers. Er wordt tijdens het onderzoek een softwareprogramma ontwikkeld waarin een checklist wordt geïntegreerd. Op die manier kunnen de simulaties real-life ‘getagd’ worden aangaande voorbeeld- of slecht gedrag inzake niet-technische vaardigheden.
  • De debriefing, of evaluatie, van de simulatietraining met het multidisciplinaire team: Door gebruik te maken van de video-opnames kan het multidisciplinaire team de niet-technische vaardigheden evalueren.